El Campiò MI Gerard Ayats (Barcelona club escacs) i el segòn MC Daniel Molina (Gerunda) I Tercer Ernest Serrat (Manlleu club escacs). del club d’escacs Santa Eugènia i participan Arnau Clot amb 6 punts de 9 i Arnau Pino amb 5 de 9. i Jordi Vidal 5 de 9. Ruben Pino 4 de 9 i el jove jugador Pau Pino amb 2 de 9. felicitats a tots i gran jornada matinal a Olot .