La ronda 2 deixa amb dos jugadors al capdevant de la classificació, amb dos de dos;  Josep Maria Llach i
Josep Maria Lillo tots dos del club Banyoles.
El número 1 del ranking Antoni Bonell (Gerunda) ha entaulat amb el company de club Narcis Trilla, una
partida bonica de mirar.
Josep Maria Teixidor entaula amb el jugador del Cassà, Josep Cruañas.
veterans21