XV Obert d’escacs

BASES:

XV OBERT D’ESCACS SANTA EUGÈNIA DE TER
2020
“500 euros en premis”

El torneig resta obert a tots els jugadors amb llicència federativa en vigor per a l’any 2019 i és vàlid Elo català. Les bases i característiques que el regiran són les següents: 

LOCAL

El torneig es jugarà al local social del Club d’Escacs Santa Eugènia (Ctra. de Santa Eugènia nº146 de Girona) ”CAN NINETES”. El local està adaptat. 

“LOCAL ESPAI MARFA A 10 MTS”. 2 CARRER DE BAIX

DIES I HORARI DE JOC del 03-08 al 07-08 -2020

Les rondes es disputaran per les tardes, de dilluns a divendres, dues rondes diàries. Totes les partides començaran a les 15:30 llevat de l’última  ronda que serà a les 16:00. El jugador que arribi passats 30 minuts perderà la partida per incompareixença.

DILLUNS 03 agost RONDA 1 15:30 RONDA 2 19:00
DIMARTS 04 agost RONDA 3 15:30 RONDA 4 19:00
DIMECRES 05 agost RONDA 5 15:30 RONDA 6 19:00
DIJOUS 06 Agost RONDA 7 15:30 RONDA 8 19:00
DIVENDRES 07 Agost RONDA 9 .16:00

Al finalitzar les rondes 1-3-5-7 es deixaran 15 minuts per a poder començar la següent ronda de la tarda.

SISTEMA I RITME DE JOC

El torneig es disputarà pel sistema suís basat en valoració a 9 rondes. Per a l’elaboració del rànquing inicial, es tindrà en compte l’Elo Català.

Els aparellaments es durà a terme amb el programa Swiss Manager. El ritme de joc s’estableix en 60 minuts + 30 segons d’increment per jugada per a cada jugador.

Els Bye seran de zero punts

DESEMPATS
• 1r Pel sistema Buchholz menys el més fluix (aplicant ajustament FIDE).
• 2n Pel sistema Buchholz amb tots els contrincants (aplicant ajustament FIDE).
• 3r Pel sistema progressiu acumulat.
• 4rt Pel major nombre de partides guanyades.
• 5è Pel resultat particular dels escaquistes empatats.
• 6è Per sorteig
INSCRIPCIONS

Les inscripcions es podran fer per telèfon al 615069656 (Jordi Vidal) o per correu electrònic jordividaxx@yahoo.esi i també per correu electrònic (Carles Vilà) carles@programat.cat fins al Divendres 01-08-2020 a las 12:00 h.
Fòrum màxim per a 100 jugadors.

Preu: 25 euros. Menors de 16 anys i veterans 60 , 20 euros.
L'ingrés s'ha de fer al compte bancari BANC SABADELL ES03 0081 0327 2300 0135 2637 indicant nom i cognoms o el mateix dia abans de començar.

COMITÈ ORGANITZADOR

Director del Festival: Jordi Vidal i Palou
Adjunt organització: Ramon Clotas
Àrbitre: Carles Vilà Camps
El Comitè de tres jugadors serà elegit a la primera ronda.

PREMIS

General:
1r classificat: trofeu i 175 €
2n classificat: trofeu i 125 €
3r classificat: trofeu i 50 €
Per Trams:
• 3 TRAMS (A,B,C)
• 1r. Classificat: Trofeu i 30 €
• 2n. Classificat: Trofeu i 20 €
La llista inicial es posarà per Elo català. Els jugadors de tram a partir del 11 de llista es dividirán en 3 grups iguals. (Premis metàl.lics un mínim de 40 inscrits)

Campió veterà: trofeu.
Campions sub 8, 10, 12, 14 i 16 : trofeu (Si hi ha un minim de 5 jugadors per edat).
Lliurament de premis: al finalitzar la ronda 9, aproximadament a les 19:00h a 20.00h , entrega de premis. Premis de tram i edats no acumulatius.
ALTRES

No es permet fumar a la sala de joc. Els jugadors es comprometen a dur la deguda vestimenta i a tenir un comportament correcte i esportiu.

No es permetrà l’entrada a la sala de joc de telèfons mòbils llevat que estiguin apagats i es mantinguin així durant la durada de la partida. El jugador autoritzarà a l’equip arbitral a comprobar que el telèfon està apagat en cas de tenir algun dubte.

L'organització es reserva el dret de permetre alguna modificació d'aquestes bases per tal de millorar el desenvolupament del torneig.

Els participants del Festival autoritzen la publicació de les seves dades personals en els diferents mitjans de comunicació que l'organització consideri oportuns per a la necessària difusió de l'esdeveniment (llistats de resultats, classificacions, participants, partides, retransmissions, etc...) 

Els trams es comptaran per ELO CAT.