XV OBERT D’ESCACS SANTA EUGÈNIA DE TER

2020

500 euros en premis”

            El torneig resta obert a tots els jugadors amb llicència federativa en vigor per a l’any 2019 i és vàlid Elo català. Les bases i característiques que el regiran són les següents:

LOCAL

            El torneig es jugarà al local social del Club d’Escacs Santa Eugènia (Ctra. de Santa Eugènia nº146 de Girona) ”CAN NINETES”. El local està adaptat.

“LOCAL ESPAI MARFA A 10 MTS”. 2 CARRER DE BAIX

DIES I HORARI DE JOC del 03-08 al 07-08 -2020

            Les rondes es disputaran per les tardes, de dilluns a divendres, dues rondes diàries. Totes les partides començaran a les 15:30 llevat de l’última  ronda que serà a les 16:00. El jugador que arribi passats 30 minuts perderà la partida per incompareixença.

DILLUNS      03   agost  RONDA 1  15:30 RONDA2 19:00
DIMARTS     04   agost  RONDA 3  15:30 RONDA4 19:00
DIMECRES  05  agost  RONDA 5  15:30 RONDA6 19:00
DIJOUS        06  Agost  RONDA 7  15:30  RONDA8 19:00
DIVENDRES07  Agost  RONDA 9 .16:00 

            Al finalitzar les rondes 1-3-5-7 es deixaran 15 minuts per a poder començar la següent ronda de la tarda.

SISTEMA I RITME DE JOC

El torneig es disputarà pel sistema suís basat en valoració a 9 rondes. Per a l’elaboració del rànquing inicial, es tindrà en compte l’Elo Català.

Els aparellaments es durà a terme amb el programa Swiss Manager. El ritme de joc s’estableix en 60 minuts + 30 segons d’increment per jugada per a cada jugador.

Els Bye seran de zero punts

DESEMPATS

•       1r Pel sistema Buchholz menys el més fluix (aplicant ajustament FIDE).

•       2n Pel sistema Buchholz amb tots els contrincants (aplicant ajustament FIDE).

•       3r Pel sistema progressiu acumulat.

•       4rt Pel major nombre de partides guanyades.

•       5è Pel resultat particular dels escaquistes empatats.

•       6è Per sorteig

INSCRIPCIONS

            Les inscripcions es podran fer per telèfon al 615069656 (Jordi Vidal) o per correu electrònic jordividaxx@yahoo.esi i també per correu electrònic (Carles Vilà) carles@programat.cat fins al Divendres 01-08-2020 a las 12:00 h.

            Fòrum màxim per a 100 jugadors.

            Preu: 25 euros. Menors de 16 anys i veterans 60 , 20 euros.

            L’ingrés s’ha de fer al compte bancari BANC SABADELL ES03 0081 0327 2300 0135 2637 indicant nom i cognoms o el mateix dia abans de començar.

COMITÈ ORGANITZADOR

Director del Festival: Jordi Vidal i Palou

Adjunt organització: Ramon Clotas

Àrbitre: Carles Vilà Camps

El Comitè de tres jugadors serà elegit a la primera ronda.

PREMIS

General:

1r classificat:  trofeu  i 175 €

2n classificat:   trofeu  i 125 €

3r classificat:   trofeu  i 50 €

Per Trams:
• 3 TRAMS  (A,B,C)
• 1r. Classificat: Trofeu i 30 €
• 2n. Classificat: Trofeu i 20 €           

La llista inicial es posarà per Elo català. Els  jugadors de tram a partir del 11 de llista es dividirán en 3 grups iguals. (Premis metàl.lics un mínim de 40 inscrits)

Campió veterà: trofeu. 

Campions sub 8, 10, 12, 14 i 16 : trofeu (Si hi ha un minim de 5 jugadors per edat).

Lliurament de premis: al finalitzar la ronda 9, aproximadament a les 19:00h a 20.00h , entrega de premis. Premis de tram i edats no acumulatius.

ALTRES

            No es permet fumar a la sala de joc. Els jugadors es comprometen a dur la deguda vestimenta i a tenir un comportament correcte i esportiu.

            No es permetrà l’entrada a la sala de joc de telèfons mòbils llevat que estiguin apagats i es mantinguin així durant la durada de la partida. El jugador autoritzarà a l’equip arbitral a comprobar que el telèfon està apagat en cas de tenir algun dubte.

            L’organització es reserva el dret de permetre alguna modificació d’aquestes bases per tal de millorar el desenvolupament del torneig.

            Els participants del Festival autoritzen la publicació de les seves dades personals en els diferents mitjans de comunicació que l’organització consideri oportuns per a la necessària difusió de l’esdeveniment (llistats de resultats, classificacions, participants, partides, retransmissions, etc…)

Els trams es comptaran per ELO CAT.