Dos Eugeniens en Jose Garcia-Castant amb 3 de 7 i Ricard Asensi amb 2.2 de 7.

Ricard Asensi
Jose Garcia-Castany