Del club escacs Santa Eugènia. Campio de tram C. El jove jugador Joan Moles Benali