El GAME (Gironès Activitats Multiesportives Escolars), és un programa del Consell Esportiu del Gironès amb el suport del Consell Català de l’Esport.

Des del Consell Esportiu s’ofereix un programa d’oferta multiesportiva i fora de l’horari lectiu, que es treballa de forma conjunta amb els centres educatius d’una mateixa àrea d’influència. Abans de la pandèmia, es planificaven en el mateix horari, un seguit de trobades multiesportives amb els diferents centres educatius que hi participen, que cohesionaven i afegien un important element motivador als grups.

Des del curs 2019-2020 i, gràcies a la col·laboració amb els dos clubs d’escacs de la ciutat de Girona, el Club d’Escacs Gerunda i el Club d’Escacs Santa Eugènia, el GAME incorpora en la planificació del programa unes sessions de promoció dels escacs, com un esport transversal i polièdric que està engrescant molt a tot l’alumnat.

Els centres educatius que gaudeixen dels escacs a l’escola aquest curs 20-21 són: l’Escola Cassià Costal, l’Escola J. Dalmau Carles, l’Escola Montfalgars i l’Escola Sta. Eugènia, amb un total de 85 alumnes.