El club escacs Santa Eugènia presenta 4 equips a la copa Girona, a Olot.
El Santa Eugènia D és campió de tercera.
Es el club amb més participació juntament amb el club organitzador d’Olot.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27