Campiò de tram fins a 2000 , Jordi Vidal club Santa Eugènia