Josep M Lillo (Banyoles) lidera en solitari amb tres de tres.

El segon, Antoni Bonell (Gerunda) i Josep Cruañas (Cassa) amb  dos punts i mig.

Els millors del Santa Eugènia: Josep M Teixidor i Ramon Clotes.

 

veterans32 veterans33